101

Nước mắm Nét Việt được UBND Tỉnh Thanh Hóa công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019

Nước mắm Nét Việt được UBND Tỉnh Thanh Hóa công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm Nước mắm Nét Việt là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định cấp Giấy chứng nhận cho 22 sản phẩm và 1 bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương tổ chức trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm theo đúng quy định; đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tem, nhãn, logo cho các sản phẩm đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2029; triển khai các thủ tục đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xuất, xây dựng các chương giải pháp nhằm hỗ trợ các sản phẩm đã được công nhận. Nước mắm truyền thống gia truyền Nét Việt hân hạn đạt được giải thưởng cao quý này. Giải thưởng đánh dấu sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể BLĐ công ty, công nhân viên xưởng sản xuất trong suất thời gian qua.


48b001d424e6dcb885f72803fb81dfb327ed7ea2

danh_sch_cng_ty

nh_vung01

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
nh_vung01
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến

Nhân Viên 1

0975851179

 

1
Bạn cần hỗ trợ?